Engelsk-Svensk oversettelse av Luxembourgian

Oversettelse av ordet Luxembourgian fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

Luxembourgian på svensk

Luxembourgian
generaladjektiv luxemburgsk
Synonymer for Luxembourgian
Liknende ord

 
 

Definisjoner av Luxembourgian
adjektiv
1. Luxembourgian - relating to or characteristic of Luxembourg; "Luxembourgian food"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk