Engelsk-Svensk oversettelse av Your Eminence

Oversettelse av ordet Your Eminence fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

Your Eminence på svensk

Your Eminence
titlesubst. Ers Eminens [u]

 
 

Dine siste søk