Engelsk-Svensk oversettelse av add the finishing touches to

Oversettelse av ordet add the finishing touches to fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

add the finishing touches to på svensk

add the finishing touches to
jobverb fullborda, lägga sista handen vid