Engelsk-Svensk oversettelse av aspen

Oversettelse av ordet aspen fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aspen på svensk

aspen
botany - treesubst. asp [u]
Synonymer for aspen
subst. poplar , poplar tree
Avledede ord av aspen
Liknende ord

 
 

Definisjoner av aspen
subst.
1. aspen - any of several trees of the genus Populus having leaves on flattened stalks so that they flutter in the lightest wind
  poplar tree, poplar any of numerous trees of north temperate regions having light soft wood and flowers borne in catkins
  european quaking aspen, populus tremula, quaking aspen Old World aspen with a broad much-branched crown; northwestern Europe and Siberia to North Africa
  american aspen, american quaking aspen, populus tremuloides slender aspen native to North America
  big-toothed aspen, bigtooth aspen, bigtoothed aspen, canadian aspen, large-toothed aspen, large tooth aspen, populus grandidentata aspen with a narrow crown; eastern North America
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk