Engelsk-Svensk oversettelse av astute

Oversettelse av ordet astute fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

astute på svensk

astute
personadjektiv skarpsynt, skarpsinnig, klok, insiktsfull
  behavioradjektiv skarpsinnig, slipad, klipsk
Synonymer for astute
adjektiv sharp, shrewd, smart
Avledede ord av astute
Anagram av astute
Liknende ord

 
 

Definisjoner av astute
adjektiv
1. astute - marked by practical hardheaded intelligence; "a smart businessman"; "an astute tenant always reads the small print in a lease"; "he was too shrewd to go along with them on a road that could lead only to their overthrow"
  sharp, shrewd
  smart capable of independent and apparently intelligent action; "smart weapons"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk