Engelsk-Svensk oversettelse av awry

Oversettelse av ordet awry fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

awry på svensk

awry
planannet galet, på tok, fel
  askewannet snett, skevt, på sned, vridet, krokigt
Synonymer for awry
Avledede ord av awry
Anagram av awry
Liknende ord

 
 

Definisjoner av awry
adverb
1. awry - away from the correct or expected course; "something has gone awry in our plans"; "something went badly amiss in the preparations"
  amiss
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk