Engelsk-Svensk oversettelse av baa

Oversettelse av ordet baa fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

baa på svensk

baa
sheepverb bräka, böla
Synonymer for baa
Avledede ord av baa
Anagram av baa

aba

Liknende ord

 
 

Definisjoner av baa
subst.
1. baa - the cry made by sheep
  cry a fit of weeping; "had a good cry"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
baa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) baabaaingbaa
Indikativ
1. Presens
ibaa
youbaa
hebaas
webaa
youbaa
theybaa
8. Presens perfektum
ihave baa
youhave baa
hehas baa
wehave baa
youhave baa
theyhave baa
2. Preteritum (Fortid)
ibaa
youbaa
hebaa
webaa
youbaa
theybaa
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad baa
youhad baa
hehad baa
wehad baa
youhad baa
theyhad baa
4a. Presens futurum
iwill baa
youwill baa
hewill baa
wewill baa
youwill baa
theywill baa
11a. Preteritum futurum
iwill have baa
youwill have baa
hewill have baa
wewill have baa
youwill have baa
theywill have baa
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould baa
youwould baa
hewould baa
wewould baa
youwould baa
theywould baa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have baa
youwould have baa
hewould have baa
wewould have baa
youwould have baa
theywould have baa
Konjunktiv
6. Subject
ibaa
youbaa
hebaa
webaa
youbaa
theybaa
13. Present perfect
ihave baa
youhave baa
hehave baa
wehave baa
youhave baa
theyhave baa
Preteritum (Fortid)
ibaa
youbaa
hebaa
webaa
youbaa
theybaa
Pluperfect
ihad baa
youhad baa
hehad baa
wehad baa
youhad baa
theyhad baa
Imperativ
Bekreftende
youbaa
weLet's baa
youbaa
Nektende
youdon't baa! (do not baa)
youdon't baa! (do not baa)
Dine siste søk
baa