Engelsk-Svensk oversettelse av co-operation

Oversettelse av ordet co-operation fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

co-operation på svensk

co-operation
collaborationsubst. kollaboration [u], samarbete [n], samverkan [n (invariable)]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk