Engelsk-Svensk oversettelse av colorfast

Oversettelse av ordet colorfast fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

colorfast på svensk

colorfast
fabricsadjektiv färgäkta
Synonymer for colorfast
adjektiv impervious , imperviable
Avledede ord av colorfast
Liknende ord

 
 

Definisjoner av colorfast
adjektiv
1. colorfast - having color that is resistant to fading or running
  imperviable, impervious not admitting of passage or capable of being affected; "a material impervious to water"; "someone impervious to argument"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk