Engelsk-Svensk oversettelse av commuter

Oversettelse av ordet commuter fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

commuter på svensk

commuter
railways - mansubst. pendlare [u]
  railways - womansubst. pendlare [u]
Synonymer for commuter
Avledede ord av commuter
Liknende ord

 
 

Definisjoner av commuter
subst.
1. commuter - someone who travels regularly from home in a suburb to work in a city
  passenger, rider a traveler riding in a vehicle (a boat or bus or car or plane or train etc) who is not operating it
  straphanger a standing subway or bus passenger who grips a hanging strap for support
2. commuter - a passenger train that is ridden primarily by passengers who travel regularly from one place to another
  passenger train a train that carries passengers
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk