Engelsk-Svensk oversettelse av crouch down

Oversettelse av ordet crouch down fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

crouch down på svensk

crouch down
postureverb sitta hopkrupen
Liknende ord

 
 

Dine siste søk