Engelsk-Svensk oversettelse av disbandment

Oversettelse av ordet disbandment fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disbandment på svensk

disbandment
general? upplösts
Synonymer for disbandment
subst. group action
Liknende ord

 
 

Definisjoner av disbandment
subst.
1. disbandment - the act of disbanding; "the orchestra faced the prospect of disbandment"
  group action action taken by a group of people
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk