Engelsk-Svensk oversettelse av disenchantment

Oversettelse av ordet disenchantment fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disenchantment på svensk

disenchantment
disillusionmentsubst. desillusion [u], brytande : av förtrollning [n]
Synonymer for disenchantment
Liknende ord

 
 

Definisjoner av disenchantment
subst.
1. disenchantment - freeing from false belief or illusions
  disillusion, disillusionment
  edification, sophistication uplifting enlightenment
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk