Engelsk-Svensk oversettelse av do-it-yourself

Oversettelse av ordet do-it-yourself fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

do-it-yourself på svensk

do-it-yourself
generalsubst. hobbyarbete [n]
Synonymer for do-it-yourself
adjektiv homemade

 
 

Definisjoner av do-it-yourself
adjektiv
1. do-it-yourself - done by yourself; "their house was a do-it-yourself project"; "he opened a do-it-yourself store"
  homemade made or produced in the home or by yourself; "homemade bread"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk