Engelsk-Svensk oversettelse av downbeat

Oversettelse av ordet downbeat fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

downbeat på svensk

downbeat
hopeadjektiv deppig, pessimistisk
Synonymer for downbeat
Anagram av downbeat
Liknende ord

 
 

Definisjoner av downbeat
subst.
1. downbeat - the first beat of a musical measure (as the conductor's arm moves downward)
  musical rhythm, rhythm, beat recurring at regular intervals
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk