Engelsk-Svensk oversettelse av doze

Oversettelse av ordet doze fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

doze på svensk

doze
restsubst. tupplur [u]
  drowseverb dåsa, halvsova, slumra, nicka till
Synonymer for doze
Avledede ord av doze
Liknende ord

 
 

Definisjoner av doze
subst.
1. doze - a light fitful sleep
  drowse
  sleeping the suspension of consciousness and decrease in metabolic rate
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
doze som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) dozedozingdozed
Indikativ
1. Presens
idoze
youdoze
hedozes
wedoze
youdoze
theydoze
8. Presens perfektum
ihave dozed
youhave dozed
hehas dozed
wehave dozed
youhave dozed
theyhave dozed
2. Preteritum (Fortid)
idozed
youdozed
hedozed
wedozed
youdozed
theydozed
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad dozed
youhad dozed
hehad dozed
wehad dozed
youhad dozed
theyhad dozed
4a. Presens futurum
iwill doze
youwill doze
hewill doze
wewill doze
youwill doze
theywill doze
11a. Preteritum futurum
iwill have dozed
youwill have dozed
hewill have dozed
wewill have dozed
youwill have dozed
theywill have dozed
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould doze
youwould doze
hewould doze
wewould doze
youwould doze
theywould doze
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have dozed
youwould have dozed
hewould have dozed
wewould have dozed
youwould have dozed
theywould have dozed
Konjunktiv
6. Subject
idoze
youdoze
hedoze
wedoze
youdoze
theydoze
13. Present perfect
ihave dozed
youhave dozed
hehave dozed
wehave dozed
youhave dozed
theyhave dozed
Preteritum (Fortid)
idozed
youdozed
hedozed
wedozed
youdozed
theydozed
Pluperfect
ihad dozed
youhad dozed
hehad dozed
wehad dozed
youhad dozed
theyhad dozed
Imperativ
Bekreftende
youdoze
weLet's doze
youdoze
Nektende
youdon't doze! (do not doze)
youdon't doze! (do not doze)
Dine siste søk