Engelsk-Svensk oversettelse av eastbound

Oversettelse av ordet eastbound fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eastbound på svensk

eastbound
directionadjektiv östgående
Synonymer for eastbound
adjektiv eastward, east
Liknende ord

 
 

Definisjoner av eastbound
adjektiv
1. eastbound - moving toward the east; "eastbound trains"
  eastward
  east situated in or facing or moving toward the east
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk