Engelsk-Svensk oversettelse av easterly

Oversettelse av ordet easterly fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

easterly på svensk

easterly
meteorologysubst. östlig vind [u], östanvind [u]
  directionannet mot öster, åt öster, österut
Synonymer for easterly
Antonymer for easterly
Avledede ord av easterly
Liknende ord

 
 

Definisjoner av easterly
adjektiv
1. easterly - from the east; used especially of winds; "an eastern wind"; "the winds are easterly"
  eastern
  east situated in or facing or moving toward the east
2. easterly - lying in or toward the east; "the east side of New York"; "eastern cities"
  eastern
  east situated in or facing or moving toward the east
adverb
1. easterly - from the east; "the winds blew easterly all night"
  westerly from the west; "the wind blew westerly"
  east situated in or facing or moving toward the east
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk