Engelsk-Svensk oversettelse av eastward

Oversettelse av ordet eastward fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eastward på svensk

eastward
directionadjektiv östlig, ostlig
  directionannet mot öster, åt öster, österut
Synonymer for eastward
Avledede ord av eastward
Liknende ord

 
 

Definisjoner av eastward
adverb
1. eastward - toward the east; "they migrated eastward to Sweden"
  eastwards
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk