Engelsk-Svensk oversettelse av easygoing

Oversettelse av ordet easygoing fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

easygoing på svensk

easygoing
personadjektiv obekymrad, nonchalant, sorglös
  behavioradjektiv lat, lättjefull
Synonymer for easygoing
Avledede ord av easygoing
Liknende ord

 
 

Definisjoner av easygoing
adjektiv
1. easygoing - relaxed and informal in attitude or standards; "an easygoing teacher who allowed extra time for assignments"
  undemanding requiring little if any patience or effort or skill; "the pay was adequate and the job undemanding"; "simple undemanding affection"; "an undemanding boss"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk