Engelsk-Svensk oversettelse av famous person

Oversettelse av ordet famous person fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

famous person på svensk

famous person
personsubst. celebritet [u], berömdhet [u]
Synonymer for famous person

 
 

Dine siste søk