Engelsk-Svensk oversettelse av favorite bar

Oversettelse av ordet favorite bar fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

favorite bar på svensk

favorite bar
alcoholic beveragessubst. stamtillhåll [n], stambar [u]
Eksempler med oversettelse
Physics is my favorite subject.
Spring is my favorite season.
What's your favorite curse word?
What's your favorite nail polish?
What's your favorite protest song?
What's your favorite song?
Who's your favorite super hero?
What's your favorite fast-food restaurant?
What is your favorite fast-food restaurant?
You're Tom's favorite.
What is your favorite action movie?
My favorite subjects in high school were geometry and history.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk