Engelsk-Svensk oversettelse av favourite

Oversettelse av ordet favourite fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

favourite på svensk

favourite
general? favorit
Synonymer for favourite
Avledede ord av favourite
Eksempler med oversettelse
What's your favourite fast-food restaurant?
What is your favourite fast-food restaurant?
Their favourite subject was eschatology.
Melanie is reading her favourite book.
My favourite biscuit is Singoalla.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk