Engelsk-Svensk oversettelse av flutter

Oversettelse av ordet flutter fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flutter på svensk

flutter
leavesverb virvla runt
  flagverb fladdra, vaja
  birdsverb slå med, flaxa med
Synonymer for flutter
Avledede ord av flutter
Liknende ord

 
 

Definisjoner av flutter
subst.
1. flutter - abnormally rapid beating of the auricles of the heart (especially in a regular rhythm); can result in heart block
  arrhythmia, cardiac arrhythmia an abnormal rate of muscle contractions in the heart
verb
1. flutter - flap the wings rapidly or fly with flapping movements; "The seagulls fluttered overhead"
  flap, beat pronounce with a flap, of alveolar sounds
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
flutter som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) flutterflutteringfluttered
Indikativ
1. Presens
iflutter
youflutter
heflutters
weflutter
youflutter
theyflutter
8. Presens perfektum
ihave fluttered
youhave fluttered
hehas fluttered
wehave fluttered
youhave fluttered
theyhave fluttered
2. Preteritum (Fortid)
ifluttered
youfluttered
hefluttered
wefluttered
youfluttered
theyfluttered
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad fluttered
youhad fluttered
hehad fluttered
wehad fluttered
youhad fluttered
theyhad fluttered
4a. Presens futurum
iwill flutter
youwill flutter
hewill flutter
wewill flutter
youwill flutter
theywill flutter
11a. Preteritum futurum
iwill have fluttered
youwill have fluttered
hewill have fluttered
wewill have fluttered
youwill have fluttered
theywill have fluttered
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould flutter
youwould flutter
hewould flutter
wewould flutter
youwould flutter
theywould flutter
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have fluttered
youwould have fluttered
hewould have fluttered
wewould have fluttered
youwould have fluttered
theywould have fluttered
Konjunktiv
6. Subject
iflutter
youflutter
heflutter
weflutter
youflutter
theyflutter
13. Present perfect
ihave fluttered
youhave fluttered
hehave fluttered
wehave fluttered
youhave fluttered
theyhave fluttered
Preteritum (Fortid)
ifluttered
youfluttered
hefluttered
wefluttered
youfluttered
theyfluttered
Pluperfect
ihad fluttered
youhad fluttered
hehad fluttered
wehad fluttered
youhad fluttered
theyhad fluttered
Imperativ
Bekreftende
youflutter
weLet's flutter
youflutter
Nektende
youdon't flutter! (do not flutter)
youdon't flutter! (do not flutter)
Dine siste søk