Engelsk-Svensk oversettelse av frostbitten

Oversettelse av ordet frostbitten fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

frostbitten på svensk

frostbitten
general? Frostbiten
Synonymer for frostbitten
adjektiv frozen
Liknende ord

 
 

Definisjoner av frostbitten
adjektiv
1. frostbitten - injured by freezing or partial freezing; "frostbitten fingers"; "frostbitten grapes unsalable as fresh fruit"
  frozen not convertible to cash; "frozen assets"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk