Engelsk-Svensk oversettelse av gabble

Oversettelse av ordet gabble fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gabble på svensk

gabble
generalverb babbla
Synonymer for gabble
Liknende ord

 
 

gabble som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) gabblegabblinggabbled
Indikativ
1. Presens
igabble
yougabble
hegabbles
wegabble
yougabble
theygabble
8. Presens perfektum
ihave gabbled
youhave gabbled
hehas gabbled
wehave gabbled
youhave gabbled
theyhave gabbled
2. Preteritum (Fortid)
igabbled
yougabbled
hegabbled
wegabbled
yougabbled
theygabbled
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad gabbled
youhad gabbled
hehad gabbled
wehad gabbled
youhad gabbled
theyhad gabbled
4a. Presens futurum
iwill gabble
youwill gabble
hewill gabble
wewill gabble
youwill gabble
theywill gabble
11a. Preteritum futurum
iwill have gabbled
youwill have gabbled
hewill have gabbled
wewill have gabbled
youwill have gabbled
theywill have gabbled
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould gabble
youwould gabble
hewould gabble
wewould gabble
youwould gabble
theywould gabble
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have gabbled
youwould have gabbled
hewould have gabbled
wewould have gabbled
youwould have gabbled
theywould have gabbled
Konjunktiv
6. Subject
igabble
yougabble
hegabble
wegabble
yougabble
theygabble
13. Present perfect
ihave gabbled
youhave gabbled
hehave gabbled
wehave gabbled
youhave gabbled
theyhave gabbled
Preteritum (Fortid)
igabbled
yougabbled
hegabbled
wegabbled
yougabbled
theygabbled
Pluperfect
ihad gabbled
youhad gabbled
hehad gabbled
wehad gabbled
youhad gabbled
theyhad gabbled
Imperativ
Bekreftende
yougabble
weLet's gabble
yougabble
Nektende
youdon't gabble! (do not gabble)
youdon't gabble! (do not gabble)
Dine siste søk