Engelsk-Svensk oversettelse av guidelines

Oversettelse av ordet guidelines fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

guidelines på svensk

guidelines
general? riktlinjer
Liknende ord

 
 

Dine siste søk