Engelsk-Svensk oversettelse av guiltily

Oversettelse av ordet guiltily fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

guiltily på svensk

guiltily
general? skuldmedvetet
Liknende ord

 
 

Definisjoner av guiltily
adverb
1. guiltily - in the manner of someone who has committed an offense; "she blushed guiltily as she spoke"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk