Engelsk-Svensk oversettelse av hiccough

Oversettelse av ordet hiccough fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hiccough på svensk

hiccough
medicinesubst. hicka [u]
  medicineverb hicka
Synonymer for hiccough
Avledede ord av hiccough
Liknende ord

 
 

Dine siste søk