Engelsk-Svensk oversettelse av jut

Oversettelse av ordet jut fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

jut på svensk

jut
constructionverb skjuta fram, sticka ut
Synonymer for jut
Avledede ord av jut
Liknende ord

 
 

jut som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) jutjutingjuted
Indikativ
1. Presens
ijut
youjut
hejuts
wejut
youjut
theyjut
8. Presens perfektum
ihave juted
youhave juted
hehas juted
wehave juted
youhave juted
theyhave juted
2. Preteritum (Fortid)
ijuted
youjuted
hejuted
wejuted
youjuted
theyjuted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad juted
youhad juted
hehad juted
wehad juted
youhad juted
theyhad juted
4a. Presens futurum
iwill jut
youwill jut
hewill jut
wewill jut
youwill jut
theywill jut
11a. Preteritum futurum
iwill have juted
youwill have juted
hewill have juted
wewill have juted
youwill have juted
theywill have juted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould jut
youwould jut
hewould jut
wewould jut
youwould jut
theywould jut
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have juted
youwould have juted
hewould have juted
wewould have juted
youwould have juted
theywould have juted
Konjunktiv
6. Subject
ijut
youjut
hejut
wejut
youjut
theyjut
13. Present perfect
ihave juted
youhave juted
hehave juted
wehave juted
youhave juted
theyhave juted
Preteritum (Fortid)
ijuted
youjuted
hejuted
wejuted
youjuted
theyjuted
Pluperfect
ihad juted
youhad juted
hehad juted
wehad juted
youhad juted
theyhad juted
Imperativ
Bekreftende
youjut
weLet's jut
youjut
Nektende
youdon't jut! (do not jut)
youdon't jut! (do not jut)
Dine siste søk
jut