Engelsk-Svensk oversettelse av manorial

Oversettelse av ordet manorial fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

manorial på svensk

manorial
generaladjektiv herrgårds-
Synonymer for manorial
Liknende ord

 
 

Definisjoner av manorial
adjektiv
1. manorial - of or relating to or based on the manor; "manorial accounts"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk