Engelsk-Svensk oversettelse av nearest

Oversettelse av ordet nearest fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nearest på svensk

nearest
spaceadjektiv närmast, närbelägen
  placeadjektiv närmast
  timeadjektiv närmaste, omedelbar
Synonymer for nearest
adverb nighest, closest
Anagram av nearest
Eksempler med oversettelse
Where's the nearest hotel?
Liknende ord

 
 

Definisjoner av nearest
adverb
1. nearest - (superlative of `near' or `close') within the shortest distance; "that was the time he came nearest to death"
  nighest, closest
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk