Engelsk-Svensk oversettelse av neighbourhood

Oversettelse av ordet neighbourhood fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

neighbourhood på svensk

neighbourhood
general? grannskap
Synonymer for neighbourhood
Liknende ord

 
 

Wiki
A neighbourhood or neighborhood is a geographically localised community within a larger city, town or suburb. Neighborhoods are often social communities with considerable face-to-face interaction among members. ""Researchers have not agreed on an exact definition.

Dine siste søk