Engelsk-Svensk oversettelse av not be able to get a handle on something

Oversettelse av ordet not be able to get a handle on something fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

not be able to get a handle on something på svensk

not be able to get a handle on something
problemverb inte kunna ge sig i kast med något, inte kunna ta itu med något, inte kunna få grepp om något
Eksempler med oversettelse
The cleaner thought that she was only doing her job - in actual fact, she destroyed a modern work of art worth millions. Now the museum is struggling with how to handle the crisis.
Let me handle Tom, OK?
I'll handle it.
I'll handle this.
I grind my coffee by hand with a coffee grinder with a crank handle.
I know how to handle Tom.