Engelsk-Svensk oversettelse av not begrudge somebody something

Oversettelse av ordet not begrudge somebody something fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

not begrudge somebody something på svensk

not begrudge somebody something
generalverb inte avundas någon något, inte missunna någon något