Engelsk-Svensk oversettelse av not distinctive

Oversettelse av ordet not distinctive fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

not distinctive på svensk

not distinctive
featureadjektiv svårbestämbar

 
 

Dine siste søk