Engelsk-Svensk oversettelse av not exactly

Oversettelse av ordet not exactly fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

not exactly på svensk

not exactly
generalannet inte precis, inte direkt
  interjectionannet inte speciellt, egentligen inte
Liknende ord

 
 

Dine siste søk