Engelsk-Svensk oversettelse av not transferable

Oversettelse av ordet not transferable fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

not transferable på svensk

not transferable
ticketadjektiv får ej överlåtas

 
 

Dine siste søk