Engelsk-Svensk oversettelse av odorous

Oversettelse av ordet odorous fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

odorous på svensk

odorous
smelladjektiv välluktande
Synonymer for odorous
Antonymer for odorous
Avledede ord av odorous
Liknende ord

 
 

Definisjoner av odorous
adjektiv
1. odorous - having odor or a characteristic odor; "odorous jasmine flowers"; "odorous garbage"; "fresh odorous bread"
  inodorous, odorless, odourless having no odor; "odorless gas"; "odorless flowers"
  alliaceous smelling of onions or garlic
  almond-scented smelling of almond
  anise-scented smelling of anise
  apple-scented smelling of apples
  balsam-scented smelling of balsam resin
  candy-scented smelling of candy
  cedar-scented smelling like cedar
  cinnamon-scented smelling of cinnamon
  clove-scented smelling of clove
  ginger-scented smelling of ginger
  honey-scented smelling of honey
  lemon-scented smelling of lemons
  mint-scented smelling of mint
  musk-scented, musky-scented smelling of musk
  pleasant-smelling having an odor that is pleasing
  smelling redolent
  scented (used in combination) having the odor of; "clean-scented laundry"; "a manure-scented barnyard"
  spice-scented smelling of spices
  strong-scented, strong-smelling having a strong odor
  tansy-scented, tansy-smelling smelling of tansy
  tea-scented smelling of tea
  vanilla-scented smelling of vanilla
  violet-scented smelling of violets
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk