Engelsk-Svensk oversettelse av perk

Oversettelse av ordet perk fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

perk på svensk

perk
moneysubst. extra förmån [u], naturaförmån [u]
Synonymer for perk
Avledede ord av perk
Liknende ord

 
 

perk som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) perkperkingperked
Indikativ
1. Presens
iperk
youperk
heperks
weperk
youperk
theyperk
8. Presens perfektum
ihave perked
youhave perked
hehas perked
wehave perked
youhave perked
theyhave perked
2. Preteritum (Fortid)
iperked
youperked
heperked
weperked
youperked
theyperked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad perked
youhad perked
hehad perked
wehad perked
youhad perked
theyhad perked
4a. Presens futurum
iwill perk
youwill perk
hewill perk
wewill perk
youwill perk
theywill perk
11a. Preteritum futurum
iwill have perked
youwill have perked
hewill have perked
wewill have perked
youwill have perked
theywill have perked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould perk
youwould perk
hewould perk
wewould perk
youwould perk
theywould perk
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have perked
youwould have perked
hewould have perked
wewould have perked
youwould have perked
theywould have perked
Konjunktiv
6. Subject
iperk
youperk
heperk
weperk
youperk
theyperk
13. Present perfect
ihave perked
youhave perked
hehave perked
wehave perked
youhave perked
theyhave perked
Preteritum (Fortid)
iperked
youperked
heperked
weperked
youperked
theyperked
Pluperfect
ihad perked
youhad perked
hehad perked
wehad perked
youhad perked
theyhad perked
Imperativ
Bekreftende
youperk
weLet's perk
youperk
Nektende
youdon't perk! (do not perk)
youdon't perk! (do not perk)
Dine siste søk