Engelsk-Svensk oversettelse av personal property

Oversettelse av ordet personal property fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

personal property på svensk

personal property
propertysubst. personliga tillhörigheter [up], personliga ägodelar [up]
  lawsubst. lösegendom [u], lösöre [n]
Synonymer for personal property
Liknende ord

 
 

Dine siste søk