Engelsk-Svensk oversettelse av pouring.

Du prøvde å oversette søkeordet pouring fra Engelsk til Svensk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord