Engelsk-Svensk oversettelse av pouring rain

Oversettelse av ordet pouring rain fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pouring rain på svensk

pouring rain
meteorologysubst. störtregn [n], störtskur [u], slagregn [n], piskande regn [n]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk