Engelsk-Svensk oversettelse av presto

Oversettelse av ordet presto fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

presto på svensk

presto
musicannet presto
Synonymer for presto
adjektiv fast
Avledede ord av presto
Anagram av presto
Liknende ord

 
 

Definisjoner av presto
adjektiv
1. presto - (of tempo) very fast
  fast (of a photographic lens or emulsion) causing a shortening of exposure time; "a fast lens"
adverb
1. presto - at a very fast tempo (faster than allegro)
  music musical activity (singing or whistling etc.); "his music was his central interest"
2. presto - suddenly; "Presto! begone! 'tis here again"- Swift
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk