Engelsk-Svensk oversettelse av ritzy

Oversettelse av ordet ritzy fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ritzy på svensk

ritzy
generaladjektiv flott
Synonymer for ritzy
adjektiv elegant
Liknende ord

 
 

Definisjoner av ritzy
adjektiv
1. ritzy - luxuriously elegant
  elegant refined and tasteful in appearance or behavior or style; "elegant handwriting"; "an elegant dark suit"; "she was elegant to her fingertips"; "small churches with elegant white spires"; "an elegant mathematical solution--simple and precise and lucid"
  colloquialism a colloquial expression; characteristic of spoken or written communication that seeks to imitate informal speech
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk