Engelsk-Svensk oversettelse av scourer

Oversettelse av ordet scourer fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

scourer på svensk

scourer
cleaningsubst. skurnylon [n], stålboll [u]
Synonymer for scourer
Anagram av scourer
Liknende ord

 
 

Definisjoner av scourer
subst.
1. scourer - someone who cleanses by scouring
  cleaner someone whose occupation is cleaning
2. scourer - someone who travels widely and energetically; "he was a scourer of the seven seas"
  traveler, traveller a person who changes location
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk