Engelsk-Svensk oversettelse av self-explanatory

Oversettelse av ordet self-explanatory fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

self-explanatory på svensk

self-explanatory
generaladjektiv självklar
Synonymer for self-explanatory
adjektiv obvious

 
 

Definisjoner av self-explanatory
adjektiv
1. self-explanatory - needing no explanation
  obvious easily perceived by the senses or grasped by the mind; "obvious errors"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk