Engelsk-Svensk oversettelse av slicker

Oversettelse av ordet slicker fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slicker på svensk

slicker
clothingsubst. regnrock [u]
  personsubst. skojare [u]
Synonymer for slicker
Avledede ord av slicker
Liknende ord

 
 

Definisjoner av slicker
subst.
1. slicker - a person with good manners and stylish clothing
  man of the world, sophisticate a worldly-wise person
  city boy, city slicker a city dweller with sophisticated manners and clothing
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk