Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord slouch. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

slouch som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) slouchslouchingslouched
Indikativ
1. Presens
islouch
youslouch
heslouches
weslouch
youslouch
theyslouch
8. Presens perfektum
ihave slouched
youhave slouched
hehas slouched
wehave slouched
youhave slouched
theyhave slouched
2. Preteritum (Fortid)
islouched
youslouched
heslouched
weslouched
youslouched
theyslouched
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad slouched
youhad slouched
hehad slouched
wehad slouched
youhad slouched
theyhad slouched
4a. Presens futurum
iwill slouch
youwill slouch
hewill slouch
wewill slouch
youwill slouch
theywill slouch
11a. Preteritum futurum
iwill have slouched
youwill have slouched
hewill have slouched
wewill have slouched
youwill have slouched
theywill have slouched
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould slouch
youwould slouch
hewould slouch
wewould slouch
youwould slouch
theywould slouch
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have slouched
youwould have slouched
hewould have slouched
wewould have slouched
youwould have slouched
theywould have slouched
Konjunktiv
6. Subject
islouch
youslouch
heslouch
weslouch
youslouch
theyslouch
13. Present perfect
ihave slouched
youhave slouched
hehave slouched
wehave slouched
youhave slouched
theyhave slouched
Preteritum (Fortid)
islouched
youslouched
heslouched
weslouched
youslouched
theyslouched
Pluperfect
ihad slouched
youhad slouched
hehad slouched
wehad slouched
youhad slouched
theyhad slouched
Imperativ
Bekreftende
youslouch
weLet's slouch
youslouch
Nektende
youdon't slouch! (do not slouch)
youdon't slouch! (do not slouch)