Engelsk-Svensk oversettelse av sordidness

Oversettelse av ordet sordidness fra engelsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sordidness på svensk

sordidness
generalsubst. smutsighet [u]
Synonymer for sordidness
Liknende ord

 
 

Definisjoner av sordidness
subst.
1. sordidness - sordid dirtiness
  squalor, squalidness
  uncleanness, dirtiness the state of containing dirty impurities
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk